گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/07/30 - 00:45
كد :244

سیستم دیوار باربر بتن مسلح ویژه

سیستم دیوار باربر بتن مسلح ویژه

در این سیستم سازه‌ای بتنی، اتصال قطعات پیش ساخته بتن مسلح دیواری در امتدادهای افقی و قائم، عمدتاً توسط قلاب‌های U شکل که در کناره‌های این قطعات تعبیه شده، صورت می‌گیرد. بعد از نصب این قطعات، با افزودن آرماتورهای طولی (موازی لبه قطعه و رد شده از حلقه قلاب‌ها) قلاب‌های U شکل یاد شده به یکدیگر دوخته شده و سپس فضای بین این قطعات که باید به یکدیگر متصل شوند، با بتن کاملاً پر می‌شود.

بارهای مرده و زنده از طریق دال‌های بتن آرمه کف به دیوارهای بتنی منتقل شده و دیوارها، نیروی‌های ناشی از بارهای وارده را به شالوده منتقل می‌نمایند.

در این سیستم پانل‌های دیواری علاوه بر تحمل بارهای ثقلی ساختمان بارهای جانبی اعمالی را نیز به صورت دیوار برشی تحمل می‌نمایند و در نتیجه این نوع سیستم در دسته بندی سازه‌ای یک سیستم دیوار باربر از نوع دیوار برشی بتن مسلح است. به دلیل اتصالات ویژه این سیستم قابل کاربرد در تمامی پهنه‌های لرزه خیزی کشور است.

سیستم دیوار باربر بتن مسلح ویژه

الزامات سیستم دیوار باربر بتن مسلح ویژه

نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ