گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/07/30 - 00:41
كد :242

سیستم عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و نئوپور

سیستم عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و نئوپور

روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح دیوار باربر با قالب‌های عایق ماندگار بلوکی نئوپور و پلی استایرن یکی از انواع شیوه‌های اجرای سیستم ICF است. سیستم سازه‌ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم سازه‌ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتن مسلح محسوب می‌شود‌. در صورتی که ضوابط شکل پذیری بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ و مبحث ۹ مقررات ملی ایران رعایت نشود، با استناد به مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران‌، کاربرد این سیستم صرفاً در مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان‌های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز است. بدیهی است در صورتی که ضوابط شکل پذیری رعایت شود، ضمن رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق، حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، ۵۰ متر از تراز پایه است.

در این سیستم از قالب‌های عایق ماندگار بلوکی استفاده می‌شود. این بلوک‌ها در ابعاد و ضخامت‌های مختلف با استفاده از پلی استایرن منبسط شونده کندسوز و نئوپور تولید می‌شود. برای اتصال طرفین قالب از رابط‌های فلزی استفاده می‌شود. اتصال این بلوک‌ها در ارتفاع و در طول با استفاده از کام و زبانه تعبیه شده در بلوک‌ها انجام می‌شود. در زمان بتن ریزی به منظور نگه داری قالب‌ها و ایجاد داربست برای اجرای طبقات بالاتر، لازم است در فواصل مناسب پشت بند اجرا شود.

سیستم عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و نئوپور

الزامات روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح دیوار باربر با قالب‌های عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و نئوپور

نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ