گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/07/30 - 00:39
كد :241

نکات عمومی سقف‌های تیرچه بتنی

‌سقف تیرچه بتنی

مشخصات این نوع سقف بر اساس نشریه شماره ۹۴ سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. در تمامی سقف‌های معرفی شده‌، میلگرد افت حرارت با قطر ۶ میلیمتر کفایت می‌کند. چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه‌ها تا ۵۰ سانتیمتر باشد در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه یک عدد و چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه‌ها بیش از ۵۰ سانتیمتر باشد در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه دو عدد میلگرد حرارتی مورد نیاز است. میلگردهای حرارتی در خلاف جهت تیرچه‌ها هر ۲۵ سانتیمتر یک عدد باید اجرا شود.

نکات عمومی سقف‌های تیرچه بتنی

میلگرد تقویت ممان منفی تیرچه‌ها حداقل باید سطح مقطعی برابر ۱۵٪ سطح مقطع میلگردهای کششی همان تیرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف یک پنجم طول تیرچه باشد. باید توجه نمود که این میلگرد‌ها را با میلگردهای تقویت برشی (اتکای سر تیرچه) اشتباه نکنیم. این میلگردها درون جان تیرچه خم نمی‌خورد بلکه به صورت صاف به میلگرد فوقانی تیرچه‌ها بسته می‌شود.

در سقف‌هایی که بار زنده کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد، در دهانه‌های زیر ۴ متر نیازی به کلاف میانی (Tie Beam) نیست و در دهانه‌های بین ۴ تا ۵/۳۰ متر یک کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از ۵/۳۰ متر دو کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع کل میگردهای طولی کلاف‌های میانی باید برابر نصف سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد.

در سقف‌هایی که بار زنده بیشتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد، در دهانه‌های زیر ۴ متر یک کلاف میانی و در دهانه‌های بین ۴ تا ۷ متر دو کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از ۷ متر سه کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کلاف‌های میانی باید برابر کل سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد.

میلگرد زیگزاگ تیرچه‌ها برای هر طول تیرچه به صورت جداگانه باید طراحی شود.

در سقف‌هایی که خیز مطرح نباشد می‌توان تا دهانه‌های معادل ۳۲ برابر ضخامت سقف، از این سقف‌ها استفاده نمود. اما اگر خیز مطرح بوده و تیرهای اسکلت دارای تکیه گاه گیردار باشند حداکثر دهانه مجاز ۲۶ برابر ضخامت سقف‌ در صورتی که تیرهای اسکلت دارای تکیه گاه ساده باشند حداکثر دهانه مجاز ۲۰ برابر ضخامت سقف است.

در این سقف‌ها چنانچه میلگرد زیگزاگ برای برش انتهایی محاسبه شود نیازی به تقویت برشگیر (اتکای سر تیرچه) نیست. ولی در صورتی که میلگردهای زیگزاگ برش انتهایی را جوابگو نباشند باید از تقویت برشی (اتکا) طبق محاسبه استفاده نمود.

دانستن این نکته مهم است که محدودیت و تعدد انواع سقف‌های تیرچه و بلوک قابل اجرت دقیقاً بستگی به وجود انواع بلوک‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا که به دلیل حجم و وزن زیاد بلوک‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از یک نقطه کشور به نقطه‌ای دیگر مقرون به صرفه نیست بنابراین ممکن است در بعضی نقاط کشور عملاً امکان اجرای برخی از سقف‌های معرفی شده زیر به دلیل نبودن بلوک متناسب با آن وجود نداشته باشد. یا احیاناً در بعضی مناطق علاوه بر سقف‌های معرفی شده زیر بتوان سقف‌های دیگری نیز اجرا نمود. در ضمن لازم به ذکر است که با استفاده توام انواع بلوک‌های سقفی با مواد دیگر (مانند یونولیت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقف‌هایی با ارتفاع بیشتر نیز  اجرا نمود.

سقف تیرچه بتنی با بلوکه سفال

این سقف دارای وزنی متعادل در محدود وزن سقف‌های کرومیت است. قیمت تمام شده این سقف معمولاً پایین است خصوصاً در دهانه‌های کوچکتر، این اختلاف قیمت کاملاً تاثیر گذار است.

به دلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقف‌های کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقف‌های کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

سطح نسبتاً صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

تیرچه بتنی با بلوکه سیمانی

قیمت تمام شده این سقف نیز نسبت به سایر سقف‌ها معمولاً پایین است. به دلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقف‌های کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقف‌های کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

سطح نسبتاً صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

سقف تیرچه بتنی با بلوکه سفال

این سقف لرزش کمتری نسبت به تمام سقف‌های معرفی شده و سقف‌های کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقف‌های کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

سطح نسبتاً صافی در زیر قسف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

این سقف جزو سقف‌های نسبتاً سنگین محسوب می‌شود.

نصب تیرچه بتنی

قبل از نصب تیرچه‌ها لازم است اختلاف سطح سقف‌های ساختمان و همچنین محل طره‌ها و تیغه بندی روی سقف و بازشو و محل عبور لوله‌های بخاری و غیره بر اساس نقشه‌های اجرایی به دقت مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند تا ضمن تصحیح اشتباهات احتمالی مربوط به تراز تکیه گاه‌ها و غیره اقدامات اجرایی در حین نصب تیرچه‌ها یا قبل از آن صورت گیرد. همچنین قبل از نصب هر تیرچه روی تکیه گاه مربوط باید سلامت آن تیرچه از نظر ظاهری مورد بازدید مجدد قرار گیرد تا تیرچه‌های معیوب کنار گذاشته شوند و قبل از اصلاح مصرف نشوند.

در صورتی که طول تیرچه بزرگتر از اندازه لازم باشد، برش پاشنه تیر به وسیله قلم زنی یا دستگاه فرز انجام شود و از ایراد ضربه با چکش برای شکستن بتن پاشنه خود داری نمود. طول اضافی میلگردها نیز با قیچی دستگاه برش آهن یا دستگاه جوشکاری بریده شود.

تیرچه‌های خرپایی و پیش تنیده باید به دقت در فواصل مساوی و در امتداد تعیین شده روی دیوار باربر یا تیر آهن یا قالب تیر بتنی قرار داده شوند. حداقل طول اتکای پاشنه بتنی تیرچه‌های خرپایی روی دیوار ۵ سانتیمتر و در مورد تیرچه‌های پیش تنیده ۲/۵ سانتیمتر است. اگر حداقل طول اتکا برای نصب تیرچه فراهم نشده باشد باید با اجرای شمع بندی و قالب بندی مناسب تکیه گاه لازم را فراهم نمود.

تنظیم فواصل تیرچه از یکدیگر با نصب دو بلوک انتهایی در دو سر تیرچه انجام می‌پذیرد و باید دقت شود تا بلوک‌های انتهایی روی تکیه گاه قرار نگیرد‌. توصیه می‌شود برای بلوک‌های مجاور تیرها و کلاف‌های بتنی از بلوک‌های ته بسته که به همین منظور ساخته می‌شوند، استفاده شود تا هنگام بتن ریزی از پر شدن قسمت‌های خالی بلوک که موجب مصرف بیهوده بتن و سنگین شدن سقف می‌شود، جلوگیری نمود.

نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ