گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/07/30 - 10:51
كد :94

نکات طراحی پارکینگ در معماری

نکات طراحی پارکینگ در معماری

    ۲-ارتفاع
    حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر
    حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر
    حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر
    حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر
    حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر
    حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر
    ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر
    ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۰.۹ متر
    ۳-ابعاد
    حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.
    حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر
    احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر > 80 سانتی متر
    و در گذر بالای 20 متر > 120 سانتی متر مجاز است.
    حداقل ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر
    حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 متر
    نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد مجاز است
    ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.
    ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر
    حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر
 
نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ