گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/07/30 - 18:07
كد :145

قالب بندی ساختمان‌های بتن آرمه

سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن آرمه

سرعت قالب بندی در ساخت ساختمان‌های بتن مسلح، یکی از عوامل مهم و قابل تامل در ارزیابی سرعت، کیفیت و هزینه یک پروژه محسوب می‌شود. و هر چه با مدیریت و کنترل صحیح در اجرای سایر مراحل پروژه بتوان قالب بندی را نیز سریعتر و دقیقتر و ساده‌تر انجام داد، قطعاً می‌توان سرعت اجرای پروژه را بهبود بخشید.

قالب بندی ساختمان بتن آرمه

سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن مسلح، یکی از شیوه‌های سیستماتیک در اجرای صنعتی سازه‌های دیوار برابر بتن مسلح به شمار می‌رود. در این سیستم بتنی درجا پس از قالب بندی یکپارچه فلزی تمام دیوارهای خارجی و داخلی به طور همزمان بتن ریزی و قالب بندی یکپارچه سقف انجام و سپس بتن دال سقف به صورت درجا اجرا خواهد شد. این سیستم از اجزای اصلی شالوده بتنی درجا، دیوارها و سقف‌های بتنی اجرا شده در محل کارگاه‌، قاب‌ها یا پیش قاب‌های درها و پنجره‌های کار گذاشته شده در دیوارها قبل از بتن ریزی آنها و مدارهای تاسیسات مکانیکی و برقی کار گذاشته شده در دیوارها و سقف‌ها تشکیل می‌شود.

در این شیوه اجرایی‌، مدارهای توزیع تاسیسات مکانیکی و برقی، بازشو های در، سقف و دیوارها، با توجه به نقشه‌های طراحی در هنگام قالب بندی یکپارچه فلزی پیش‌بینی می‌شود به گونه‌ای که پس از بتن ریزی دیوارها و سقف‌ها به صورت جداگانه و قالب برداری ساختمان آماده نصب سرویس‌، شیشه و نقاشی بوده و هیچ گونه عملیات بنایی در آن صورت نخواهد گرفت.

سازه حاصل از این روش اجرا، یک سازه بتن مسلح با دیوارهای باربر و برشی است که انطباق و سازگاری کامل با آیین نامه‌ها و استانداردهای معتبر شناخته شده ملی یا بین المللی دارد. سازه مذکور را می‌توان در شرایط مختلف لرزه خیزی و اقلیمی کشور مورد استفاده قرار داد. اگر چه لازم است ضوابط خاصی را در نحوه میلگرد گذاری سازه و اتصالات آن، با توجه به میزان شکل پذیری مورد نیاز، در طول مراحل طراحی و اجرا به عمل آورد.

شایان ذکر است با توجه به قابلیت‌های بتن مسلح در پاسخگویی به نیازهای ساختمان از نظر مباحثی مانند حریق، سیستم مذکور، یکی از گزینه‌های بسیار مطلوبی به شمار می‌رود. ولی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی حتماً باید تمهیدات لازم برای عایقکاری حرارتی جداره‌های خارجی ساختمان به عمل آيد. به هر حال تمامی ضوابط و الزامات مندرج در تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان باید به طور کامل رعایت شود. همچنین با توجه به صاف و هموار بودن سطح بتن پس ازط برداشت قالب‌ها، لازم است در صورت نیاز به اجرای نما و نازک کاری‌های متنوع ، تمهیدات به خصوص برای این منظور انجام شود.

این روش اجرا در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات طراحی و سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن آرمه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ