گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/08/01 - 23:36
كد :270

همه چیز در مورد گودبرداری و سازه های نگهبان

همه چیز در مورد گودبرداری و سازه های نگهبان

گودبرداری :

برداشت خاک پایین تر از سطح تراز را گودبرداری مینامیم

روش ساده برای محاسبه عمق گودبرداری

نحوه عملیات گود برداری

بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گود برداری می نمایند. گود برداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود که در طبقات پایین تر از کف طبیعی زمین ساخته می شوند همانند موتور خانه ها، انبارها، پارکینگ ها و … .در موقع گود برداری چنانچه محل گود برداری بزرگ نباشد از وسایل معمولی مانند بیل و کلنگ و چرخ دستی استفاده می شود. برای این کار تا عمق معینی که پرتاب خاک با بیل به بیرون امکان پذیر است ( معمولا تا عمق ۲ متری ) عمل گود برداری را انجام می دهند و برای ادامه کار پله ای ایجاد نموده و سپس خاک حاصله را از عمق پایین تر از پله را روی پله ایجاد شده ریخته و سپس از روی پله دوباره به خارج منتقل می کنند. برای گود برداری های بزرگتر استفاده از بیل و کلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مکانیکی نظیر لودر استفاده شود. در اینگونه موارد برای خارج کردن خاک از محل گود برداری و حمل آن به خارج از کارگاه از سطح شیبدار استفاده می کنند، به این صورت که در ضمن گود برداری سطح شیب داری در کنار گود برای عبور کامیون و غیره ایجاد می شود که بعد از اتمام کار این قسمت توسط کارگر برداشته می شود

سازه نگهبان :

پس از گودبرداری ممکن است رانش زمین مثبت یا منفی باشد،در نتیجه برای جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاکبرداری ،سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه نگهبان گفته می شود.

گودبرداری
نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ