گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/08/02 - 23:34
كد :352

کنترل خیز دال بتنی در safe طبق آخرین ویرایش آیین نامه : آموزش تصویری گام به گام

کنترل خیز دال بتنی در safe طبق آخرین ویرایش آیین نامه : آموزش تصویری گام به گام

 

قبلا در مقاله “خیز مجاز تیرها و دال ها “ با مباحث آیین نامه ای این موضوع، طبق مبحث نهم و همچنین ACI آشنا شدیم. اما روال کنترل خیز مشابه سایر کنترل های سازه ای (مثل کنترل دریفت ، کنترل ترک خوردگی دیوار و …) است که قبلا انجام دادیم. در واقع به دنبال این هستیم که ببینیم آیا خیز ایجاد شده در دال از مقدار مجاز آن کمتر است یا خیر.

برای شروع کنترل خیز دالِ طبقه لازم است سقف آن طبقه را به نرم افزار Safe منتقل کرده و باقی مراحل کنترل خیز را در این نرم افزار انجام دهیم.گام به گام این مراحل به شرح زیر است:

کنترل خیز دال در safe :

این الگوهای بار عبارتند از: بار مرده و بار زنده.

برای ساخت ترکیب بار DL+0.2LL مطابق مراحل زیر را پیش خواهیم رفت:

در پنجره ظاهر شده، سلول های مشخص شده را بر اساس شکل زیر تغییر داده و ok را می زنیم.

از آنجایی که برای محاسبه ی تغییرشکل ایجاد شده، بایستی از ممان اینرسی موثر (Ie) مقطع دال درمحاسبه سختی دال استفاده شود، لذا برای آنالیز دال باید از آنالیز ترک خوردگی استفاده کنیم. برای اعمال این موضوع در نرم افزار، مطابق شکل زیر عمل خواهیم نمود.

پس از انتخاب Cracking Analysis Options در پنجره ظاهر شده می توان مشخصات آرماتورهای کششی دال را به صورت دستی وارد کرد یا این که مقادیر پیش فرض نرم افزار را پذیرفته و ok را بزنیم.

برای تسریع روند آنالیز لازم است تنظیمات پیشرفته مدلسازی و مش بندی دال را تنظیم کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام می دهیم:

اکنون می توان آنالیز دال را Run کردن آن شروع کرد. پس از اتمام آنالیز از طریق مسیر زیر می توان تغییر شکل دال تحت ترکیب بار LL و DL+0.2LL ساخته شده در مراحل قبل را مشاهده کرد.

 

برای برداشت تغییر شکل حداکثر دال بایستی مقدار Min مشخص شده در شکل ها را یادداشت نمود.

 چرا وقتی که دنبال حداکثر یک پارامتر هستیم، مقدار min خروجی را برداشت می کنیم؟

در پاسخ به سوال اگر به محور مختصات که در شکل مشخص شده است توجه کنیم، مشاهده می شود که جهت مثبت محور Z به سمت بالا بوده و خیزی که ما به دنبال محاسبه آن هستیم، در خلاف جهت محور Z قرار دارد لذا مقادیر Min برداشت شده در واقعیت همان حداکثرِ مورد نظر است.

درنهایت نوبت به مقایسه ی مقدار خیز برداشت شده از نرم افزار و خیز مجاز آیین نامه ای در جدول 9-17-1 می باشد.

به نظرتان بایستی از کدام یک از ردیف های 1 تا 4 برای محاسبه خیز مجاز استفاده کنیم؟

با توجه به شرایط این پروژه می توان گفت:
سقفی که خیز آن را به دست آورده ایم، مربوط به یکی از طبقات ساختمان است. لذا ردیف 2 این جدول برای کنترل خیز آنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همان طور که قبلاً اشاره شد، با توجه به عدم اطمینان از غیرمتصل بودن اجزای سازه ای به دال؛ بهتر است آن ها در بحرانی ترین حالت (که فرض بر متصل بودن آنان به دال است) در نظر بگیریم. که از این مورد می توان ردیف 3 جدول را برای کنترل اضافه خیز دراز مدت دال استفاده کرد.

برای کنترل خیز آنی دال تحت بار زنده، پانلی از سقف را که خیز حداکثر در آن رخ داده است، مشخص می کنیم (پانل با x مشخص شده است). برای در نظر گرفتن بحرانی ترین حالت خیز مجاز، کوچکترین ضلع پانل را انتخاب و بر 360 تقسیم خواهیم نمود. مقدار برداشت شده از نرم افزار Safe را با این مقدار مقایسه خواهیم نمود.

همان گونه که مشخص است محل خیز حداکثر در نزدیکی بازشوی سمت چپ دال قرار دارد که محل تقریبی آن با علامت x در پلان سازه مشخص شده است. ابعاد پانلی که این نقطه در آن قرار دارد برابر 3.3 و 2.3 متر هستند که ما کوچکترین ضلع پانل را برای کنترل خیز انتخاب کرده ایم.

معرفی فیلم آموزشی

در صورتی که به مباحث تئوریک و نحوه کنترل تغییرشکل تیرهای بتنی و دال های دوطرفه علاقه مند هستید، می توانید از ویدئوهای رایگان زیر استفاده کنید:

نتیجه گیری :

  1. به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب بهره برداری از سازه و عدم ایجاد اختلال در سرویس دهی آن، بایستی مجموعه ای از کنترل ها پس از اتمام طراحی انجام شود.
  2. از مهم ترین این کنترل ها می توان به کنترل تغییرشکل المان های خمشی (تیر و دال) اشاره کرد که در صورت تجاوز این تغییر شکل ها از مقدار مجاز، خسارت های به اجزای غیرسازه ای (مثل پارتیشن ها، سفت کاری ها، درب و پنجره و …) وارد خواهد شد.
  3. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان شرایطی برای تیر ها و دال ها (یک طرفه و دو طرفه) در نظر گرفته است که در صورت تامین آن ها الزامی به کنترل خیز المان ها وجود نخواهد داشت.
  4. بارهایی که برای طراحی اجزای سازه ای به آن ها اعمال می شوند، عموماً به گونه ای هستند که ابعاد المان ها پس از طراحی جوابگوی حداقل های آیین نامه ای هستند ولی اگر بنا به هر دلیلی این شرایط نشود می بایست روند کنترل خیز مطابق با این یادداشت انجام گیرد.

منابع :

  1. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  ایران، ویرایش 1392
  2. Cracked-section analysis – Added by Ondrej Kalny, last edited by Truly Guzman on Oct 19, 2016 by WikiCsi
  3.  Cracking FAQ – Added by Mike Abell, last edited by Mohamad Ali-Ahmad on Jul 25, 2014 by WikiCsi
  4.  مستوفی نژاد، د، “سازه های بتن آرمه”، انتشارات ارکان دانش، جلد دوم، چاپ ششم، .1387
  5.  بررسی اثر ابعاد، موقعیت و شکل بازشوها بر خیز دال بتنی دوطرفه تحت خمش- آرام هوشیار، سید اسرافیل نبوی و هوشیار ایمانی – پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران- 15 مهرماه 1392
  6. Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI 318-14)

 دال ماندگار طراح، مجری و بزرگترین تولید کننده یوبوت

نويسندگان شرکت دال ماندگار
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ