افراد مسئول در این بخش

مهندس محمدرضا خجسته


 

مهندس رضا طهماسب

  • کارشناس ارشد  سازه

  • عضو دفتر فنی و گروه کنترل سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهندس ساسان عزت شعار


 
  • کارشناس ارشد سازه

  • عضو دفتر فنی و گروه کنترل سازمان نظام مهندسی ساختمان

  • نفر چهارم آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان در کل کشور

مهندس امید امینی

  • کارشناس ارشد سازه

مهندس احمد احمدوند

  • کارشناس ارشد سازه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ